eesti keeles


Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad EUSO (European Union Science Olympiad).

EUSO on EL liikmesriikide kuni 16aastastele teadusest huvitatud koolinoortele mõeldud võistkondlik olümpiaad.

EUSO korraldamise eesmärgid on

  • stimuleerida noorte aktiivset huvi loodusteaduste vastu
  • edendada ja tunnustada noorte täiuslikkusepüüdlusi teaduslikes otsingutes
  • kujundada teadlase elukutse positiivset imagot noorte hulgas
  • süvendada arusaama teaduse olulisusest ühiskonnas
  • innustada õpilasi, koole ja kogu ühiskonda süvendatult omandama teaduslikke teadmisi
  • vahetada LTT valdkonna õpetamise kogemusi ja õppematerjale EL liikmesriikide vahel
  • tihendada EL liikmesriikide õpilaste ja õpetajate/mentorite koostööd

EUSO-l osalevad EL liikmesriikide võistkonnad. Iga riik võib olümpiaadile saata kaks kolmeliikmelist võistkonda. Võistkonna liikmeteks võivad olla õpilased, kelle vanus võistlusele eelneva aasta 31.detsembriks ei ole ületanud 16 eluaastat. Iga võistkonnaga on kaasas 3 täiskasvanud mentorit – bioloogia, füüsika ja keemia valdkonna asjatundjat. Mentorid moodustavad ühtlasi EUSO rahvusvahelise žürii. Rahvusvahelise žürii ülesandeks on ühtlustada korraldava riigi poolt pakutavad ülesanded vastavaks kõikide riikide vastava vanuseastme õppekavadele ning tõlkida ülesanded oma õpilastele.

EUSO-l antakse võistkondadele lahendamiseks kaks mahukat eksperimentaalset ülesannet, milles on integreeritud kolm valdkonda – bioloogia, keemia ja füüsika (loomulikult ka matemaatika kui kõikide teaduste universaalne keel). Kõik kolmeliikmelised võistkonnad peavad lahendama kummalgi võistluspäeval 4 tunni jooksul ühe kompleksse, loovust ja iseseisvaid uurimisoskusi nõudva eksperimentaalse ülesande, mis võib koosneda mitmest alaülesandest.

Esimene EUSO toimus 2003.aastal Iirimaal ja sellest võtsid osa 7 riigi võistkonnad. EUSO-ga liitumiseks peab riigi esindaja osalema vaatlejana vähemalt ühel EUSO-l. Eesti liitus EUSO-ga 2004.aastal Groningenis toimunud EUSO-l (vaatlejana osales TÜ teaduskooli direktor Viire Sepp). Selle järelmina korraldas TÜ teaduskool 2004/2005.õ-a esimese Eesti loodusteaduste olümpiaadi (ELO). ELO tulemuste alusel moodustati riigi esindus Eesti esimeseks ametlikuks osalemiseks EUSO-l ja alates 2005.a. Iirimaal toimunud neljandast EUSO-st on Eesti osalenud kõikidel hilisematel olümpiaadidel. Alates esimesest Eesti loodusteaduste olümpiaadist 2004/2005 on selle žürii esimeheks ja Eesti esindajaks EUSO rahvusvahelises komitees TÜ keemia instituudi lektor Karin Hellat. EUSO rahvusvahelise komitee president on selle idee autor ja ellukutsuja, toonane Dublini ülikooli õppejõud Michael A. Cotter.

Eesti võistkonnad on olnud EUSO absoluutvõitjad 2008 ja 2012. Aastal 2008 karika pälvinud võistkonda kuulusid Katrin Kalind Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Taavi Pungas Tallinna Reaalkoolist ja Stanislav Zavjalov Narva Humanitaargümnaasiumist. 2012.aastal sai üldvõidu võistkond, kuhu kuulusid Mette-Triin Purde Tallinna Prantsuse Lütseumist, Timothy Henry Charles Tamm Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja Uku-Kaspar Uustalu Tallinna Reaalkoolist). Kuldmedali-väärilisi sooritusi on meie õpilastel olnud veel ka 2015.a. (kuldmedali pälvisid mõlemad Eesti võistkonnad), 2013, 2011, 2010, 2009 ja 2007.a.

EUSO korraldamine toimub rotatsiooni põhimõttel kõikides EUSO-ga liitunud riikides. 2016.aastal toimuva 14. EUSO korraldajaks on Eesti. Olümpiaad toimub 7.-14.mail 2016 ja olümpiaadile on oodatud kõigi EL liikmesriikide võistkonnad. Võistlusvoorud toimuvad Tartu Ülikooli laborites, olümpiaadi lõpetamine Tallinnas Lauluväljakul. Lisaks võistlusvoorudele on kavandatud ka sisukas vaba-aja programm õpilastele ja mentoritele, mille raames tutvustatakse osalejatele Eesti vaatamisväärsusi (peamiselt loodusteaduste ja tehnoloogiaga seotud paiku) – ekskursioonid viivad õpilasi Kaevandusparki, Järvemuuseumi, Soomaale, Särghauale, Jääaja keskusesse jm. Toimuvad üritused AHHAAs, Auras ja Mektorys (TTÜ). Oma eakaaslastega EL riikidest korraldavad kohtumise Tartu Tamme gümnaasiumi õpilased esimese võistluspäeva õhtul.

Olümpiaadi läbiviimiseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde moodustatud juhtkomitee, kuhu kuuluvad kõikide olümpiaadiga seotud institutsioonide esindajad (HTM, TÜ, EMÜ, TTÜ, AHHAA ja Tartu LV). Olümpiaadi peakorraldajaks on Tartu Ülikool. 14.EUSO direktor on Karin Hellat, korralduskomitee juht TÜ teadusprorektor Marco Kirm. Olümpiaadi korraldamisel löövad kaasa paljud üliõpilased, kes õpilasena on ise rahvusvahelistel koolinoorte teadusolümpiaadidel osalenud.

14. EUSO korraldamist ja Eesti võistkonna ettevalmistamist rahastab Haridus- ja teadusministeerium.

EUSO ametlik veebileht on: euso.eu

Eestis toimuva 14.EUSO veebilehe aadress on: www.euso2016.ee

Lisaküsimuste korral võtke ühendust Viire Sepaga, tel 5189951, 5103627> VABATAHTLIKELE